Nyilatkozat
magánszemélytől, a Magyar Tengerpart Bt. kínálatában lévő ingatlan közvetítéséről

Alulírott, ( szül.: 19 év nap,
édesanyám: ) , utca
szám alatti állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, vételi szándékkal  rendel-
kező érdeklődő, aki személyi azonosságom a betűjelű és számú személyi igazolvá-
nyommal /  számú és betűjelű személyi  azonosító  igazolványommal  igazolom,
e nyilatkozatom aláírásával elismerem, hogy a www.balatoniingatlanok.hu honlapon
kódszám alatt, településen, m2 teleknagysággal,
m2 felépítményi alapterülettel, Ft,- kínálati irányáron ajánlott
ingatlant  s  az  ingatlan  további  jellemzőit  élőszóban  személyesen  ismertetve, az  ingatlan
eladásának   közvetítésével   megbízott   Magyar   Tengerpart   Ingatlanforgalmazó  és
Tanácsadó Betéti Társaság
( székhelye : 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 50. szám alatt,
képviselője: Dr. Gál Imre cégvezető) képviselője ajánlotta és közvetítette nekem, ezért
a  megjelölt  ingatlan  közvetítőjének  a  Magyar  Tengerpart  Bt.  céget  tekintem  akkor  is,
ha  nem  én vásárolom  meg  az  ingatlant, hanem  hozzátartozóm, rokonom, cégem, rokonom  
cége vagy  bárki  más, aki csak rajtam keresztül szerezhet tudomást az előbbiek szerint megjelölt
ingatlan(ok)ról.

Kötelezettséget vállalok  az  ingatlan  első megtekintésekor eladónak a közvetítésről történő tájé-
koztatására. Vállalom közvetítő képviselőjének  azonnali értesítését, ha eladóval  megállapodás
jön  létre  és  ismert  lesz a szerződéskötés  időpontja. A szerződés  megkötése után  három  nap-
on  belül  felhívás  nélkül  másolati  példányban átadom  közvetítő képviselőjének a közvetített ingatlan adásvételi szerződését.


, napján.


                                                                                          .................................................................
                                                                                           vételi szándékkal rendelkező nyilatkozó